Navigace

Obsah

Spolek místních žen Tvořivé ruce se rozhodl podpořit skvělý projekt ŽIVOT V KUFŘÍKU, který zašťiťuje Nadační fond La Vida Loca. Svými pletenými, háčkovanými či šitými oblečky a hračkami vybaví několik kufříků, které si s sebou odnesou narozené děti, které nemají to štěstí, aby vyrůstaly se svými biologickými rodiči.

     Pokud by měl kdokoliv zájem zapojit se do projektu, tak může sám vytvářet dětské soupravičky a hračky a poté je přinést na obecní úřad, nebo přispět jakoukoli finanční částkou, za kterou se nakoupí potřebný materiál na jejich výrobu. Kontaktní osobou místního spolku žen je starostka obce, Lucie Opavová.

Předem děkujeme za podporu, spolek Tvořivé ruce

 

již upletené soupravy      ukázka upletených souprav

ŽIVOT V KUFŘÍKU

     Každé dítě má nárok na přesné informace o své minulosti a rodině. Toto právo vnímají děti žijící v bezpečí vlastních rodin jako samozřejmé, svou minulost znají a události minulé si mohou vysvětlovat s ohledem na přítomnost.

     Děti odloučené od svých biologických rodin tuto příležitost často nemají, mohly zažít změnu rodiny, sociálních pracovníků, domova i okolí. Jejich minulost může být ztracena a zapomenuta.  Pro takové děti se může stát citový a sociální vývoj přinejmenším obtížný, což může mít negativní vliv na vytváření jejich identity.

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

     Podstatou práce s životním příběhem je snaha o to, aby si děti žijící odděleně od svých původních rodin uvědomily svoji minulost. Shromáždění faktů o této době a o lidech, kteří jsou s ní spojeni, jim pomůže minulost přijmout a vykročit do budoucnosti.

     Jelikož informace o narození těmto dětem chybí téměř vždy, rozhodly jsme se je na jejich životní pouť vybavit kufříkem, který obsahuje co nejdetailnější a nejpestřejší informace a „suvenýry“ spojené právě s tímto okamžikem (touto dobou). Doufáme, že všichni, kdo budou o dítě dále pečovat, na tuto myšlenku navážou: budou pracovat s životním příběhem dítěte a pozvolna tak budou plnit kufřík, který symbolizuje cestu životem.

Mgr. Michaela Chmelařová

 

Více o projktu se dozvíte na webových stránkách fondu: https://www.nflavida.org/