Navigace

Obsah

HISTORIE SOUTĚŽE ZLATÝ ERB

Nápad uspořádat soutěž, ve které by se porovnávaly weby obcí a měst, vznikl na konci minulého století v hlavě Jana Savického a impulzem byla především živelnost, ve které webové stránky na svém prvopočátku vznikaly. Weby se rodily často jen díky nadšencům z řad informatiků a jejich kvalita byla velmi nevyrovnaná.

Odkazy

  •  

Myšlenka ocenit nejlepší a poskytnout ostatním vzory k následování se přímo nabízela (šíření dobré praxe). V roce 1999 byl proto vyhlášen první ročník Zlatého erbu, přihlásilo se několik desítek měst a obcí. Počet soutěžících každým rokem rostl a bylo třeba nalézt vhodný mechanizmus hodnocení, nejlépe dvoukolového. Někdy v té době vzniká sdružení Zlatý erb, kde k otcům zakladatelům patřili krom Jana Savického také František Dohnal (starosta Jihlavy, následně hejtman kraje Vysočina a ještě později prezident NKÚ) a Tomáš Renčín, známý nejen z firmy Triada, ale především jako organizátor konferencí pro uživatele ICT ve veřejné správě – například Dnů malých obcí a konference ISSS, kde jsou každoročně Zlaté erby udělovány. Tito tři pánové tehdy vizionářsky usoudili, že uspořádat soutěže v hodnocení obecních webů není špatný nápad. Dosavadní ročníky jim dávají za pravdu, soutěž má stovky účastníků a dobré jméno, lze říci, že je událostí prestižní.

S dvoukolovým hodnocením byla od počátku trochu potíž. Zkoušeli jsme předvýběr pomocí studentů (ročník 2000), několik let (od 2001 včetně) prováděli nominace do hlavního kola dokonce samotní soutěžící udělením svých hlasů ostatním soutěžícím. Se vznikem krajů se však ukázalo jako přirozené řešení pořádání krajských kol. V roce 2003 byla proto zorganizována pilotní krajská kola na Vysočině a v Plzeňském kraji a od roku 2004 pak probíhají krajská kola na většině krajů.

V době založení soutěže vedl Jan Savický společnost Česká vydavatelská pro internet, která se zabývala tvorbou webů pro veřejnou správu. Tato společnost byla sdružením Zlatý erb pověřena organizací soutěže, a v tomto úkolu pokračovala jak po svém přejmenování na WEBHOUSE, s.r.o., tak i po předčasném úmrtí zakladatele společnosti a tvůrce soutěže na podzim roku 2011.

Soutěž byla v roce 2002 oceněna jako finalista světové prestižní ceny Stockholm Challenge Award. Od té doby se weby měst a obcí neuvěřitelně proměnily, hlavně díky několika komerčně dostupným redakčním nástrojům. Individuálně spravované stránky obecním webmasterem již jsou, na rozdíl od počátků soutěže, v naprosté menšině. Hlavní důraz již není kladen na uspořádání (rozložení) webu. Tam již na základě sdílených dobrých praxí málo co překvapí. Lze hovořit až o jakési standardizaci obecních webů, protože hlavní komerční redakční nástroje mají rozložení webů velmi podobné. Hlavní důraz je kladen na obsah a aktuálnost webu, na jeho užitečnost pro návštěvníky stránek.

V roce 2016 převzal organizaci soutěže Český zavináč, z. s.

Tomáš Holenda, předseda poroty pro hodnocení celostátního kola Zlatého erbu od prvopočátků soutěže