Navigace

Obsah

Sídelní architektura Lochousic

 

Lochousice jsou tusedlost č.p. 39ypické svojí pravidelnou, částečně okrouhlou návsí. Po obvodu této mimořádně rozlehlé návsi stojí množství zděných, pozdně klasicistních usedlostí, dosud z velké části vybavených branami, zděnými špýchary nebo náročně zdobenými fasádami obytných domů. Vsí protéká Touškovský potok, na kterém jsou přímo na návsi vybudovány dva rybníky. Vnější obvod vsi lemují stodoly, ležící v hloubce dvorů, stranou od ostatních staveb. Některé velké statky byly v minulosti rozděleny i na více částí, takže výrazně stoupl počet čísel popisných. Svojí dochovaností nemá zdejší venkovská zástavba v širokém okolí obdoby. Potok a oba rybníky dodávají obci osobité kouzlo. V centru návsi stojí velká zděná kaple sv. Floriána z roku 1847, naposledy opravována v roce 1995. Vnitřní výzdobu provedl W. Perner z Plzně. K podélné lodi kaple přiléhá polokruhem zakončený závěr. Nad vstupem se tyčí věž. Vedle kaple stávala poměrně rozlehlá škola, obklopená školní zahradou. Škola byla bohužel v roce 1988 zbourána, Školu využívaly děti od. 1.do 5.třídy. Od 6. třídy chodily pak do školy v Heřmanově Huti.nemovitost č.e. 17

V centru obce až na několik vyjímek nebyla podniknuta nová rodinná výstavba. Opravy na vesnických domech byly doposud provedeny jen v malé míře, což na druhé straně zachovalo již původní architektonické hodnoty.Opravy, které již provedeny byly, ve většině případů respektovaly původní historické hodnoty vesnické zástavby. Veškerá nová rodinná výstavba již bude situována do nové okrajové zástavby U Kasáren.

V červnu roku 2004 byla obec Lochousice jako celek, s vyjímkou nové okrajové zástavby, prohlášena Ministerstvem kultury za vesnickou památkovou zónu lidové architektury.