Navigace

Obsah

KRONIKA OBCE LOCHOUSICE

Kronika obce Lochousice byla psána od roku 1956 panem Budislavem Vavřinou, který v kronice zachytil také i nejdůležitější události od roku 1945 až do doby, než ji začal psát on sám. Kronikář pan Vavřina vedl obecní kroniku velice živě a popisně až do roku 1959. V letech 1960 -1968 do kroniky žádný kronikář nezaznamenával, pouze je zde popis těch nejdůležitějších událostí, které se v obci v tomto období staly. Zápis provedl Vladimír Průcha nejst..

     Roku 1969 se po návratu do obce ujal psaní kroniky pan Karel Synáč. Jako historicky druhý kronikář vede kroniku plnohodnotně a navíc svá data doplňuje svými krásnými malbami zemědělských usedlostí, tak jak v tom daném roce vypadají. V kronice zachytil malbami i dávno zaniklé stavby a jejich součásti, jako je např. obecní škola, poutní křížky a stavení č.p. 8, 19 a 31. Pan Karel Synáč se každoročně zúčastňuje aktivu kronikářů, které mimo jiné pořádá i MAS Radbuza, kterými je Obec Lochousice členem. Získává tak nové rady a poznatky od ostatních kronikářů pod vedením znalé a letité pracovnice Muzea a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice, paní Jany Dienstpierové. Své zkušenosti s vedením kroniky a užitečné rady pomalu předává na budoucího kronikáře, svoji vnučku Annu Rollbergovou.

 

obecní kronika 1956-2016 (digitální podoba)

 

obecní kronika