Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

- o místním poplatku za komunální odpad

OZV č. 1/2018