Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

- o místním poplatku za komunální odpad

OZV č. 2/2019