Navigace

Obsah

Důvod a způsob založení

Obec Lochousice byla založena podle usnesení z 22. plenárního zasedání ONV Plzeň - sever z 16.8.1990 a to vyčleněním z obce Heřmanova Huť a tím vytvoření nové obce s názvem Lochousice. K založení samostatné obce došlo po provedeném průzkumu veřejného mínění v roce 1990 v tehdější části " střediskové" obce Heřmanova Huť, kdy se téměř všichni občané vyjádřili pro osamostatnění obce.