Navigace

Obsah

Životní situace

« Zpět na Strom životních situací

 Cestování s dětmi

3. Pojmenování (název) životní situace

 Cestování s dětmi

4. Základní informace k životní situaci

Pro cestování s dětmi do zahraničí platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče.

Cestovní pas

Cestovní pas pro dítě do 15 let stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Občanský průkaz

Na občanský průkaz je možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů

O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Cestování mimo Evropskou unii

V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců. Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 zákonný zástupce nezletilého dítěte

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 splnění všech požadovaných náležitostí

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 podat žádost na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností

8. Na které instituci životní situaci řešit

 obecní úřad obce s rozšířenou působností

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Příslušný formulář žádosti Vám poskytne úředník obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který s Vámi žádost překontroluje a kde bude Vaše žádost dále zpracována.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Cestovní pas stojí 100.- Kč a za vydání občanského průkazu se hradí 50.- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 maximálně 30 dní od podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Podání nelze učinit elektronicky.

28. Popis byl naposledy aktualizován

13.5.2016

29. Datum konce platnosti popisu