Navigace

Obsah

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LOCHOUSICE

Historie

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1897 .Tehdy byl sbor součástí Okresní hasičské jednotky Stod č. 98.Ta měla v té době 15 sborů a později v roce 1913  19 sborů.V Lochousicích byli v tomto období hasiči jediným spolkem ve vsi, měli kolem 25 aktivních členů a zajišťovali kromě hasičiny v obci i veškerý společenský život.V té době bydleli v Lochousicích téměř výhradně němečtí občanéTito byli po II.světové válce z Lochousic odsunuti do Německa a do Lochousic se postupně nastěhovali čeští osídlenci, kteří brzy po válce znovu obnovili činnost dobrovolných hasičů v obci.

(Více na www.sdh-lochousice.cz)

SDH Lochousice

Současnost

I dnes patří SDH Lochousice mezi nejaktivnější spolky v obci a v současné době má téměř 50 členů. Sdružení je řádně zaregistrované - IČ: 497 47 232. Sbor je zařazen do hasičského okrsku Nýřansko a patří do kategorie JPO V.

Sbor aktivně spolupracuje s OÚ Lochousice, každoročně v měsíci srpnu pořádá Soutěž s historickou koněspřežnou ruční stříkačkou, v září soutěž v požárním sportu, zábavné akce pro děti a společenské akce v obci. Sbor se zúčastňuje hasičských soutěží. Toto sdružení se aktivně věnuje mládeži.

2016

 stříkačka

Starosta SDH:

Simona Králová,  tel. 777 444 785

Velitel JSDHO:

Josef Šlajch,  tel. 608 378 854
e-mail:  petrikova.lochousice@seznam.cz

Strojník JSDHO:

Miroslav Trukmüller,  tel. 773 515 469

Vlastimil Veigl, tel. 728 781 028

Jednatel:

Anna Petříková,  tel.  377 893 272 
e-mail:  petrikova.lochousice@seznam.cz

Pokladník:

Ing. Jana Martínková, tel. 728 817 178
e-mail: info@sdh-lochousice.cz

 

Foto, video a web admin:  

Marie Králová,  tel.  774 320 333 
e-mail:  kralova.marie@post.cz

 

Hasičský e-mail:  info@sdh-lochousice.cz
Webové
stránky: www.sdh-lochousice.cz