Navigace

Obsah

Projekty

realizace 2017

  • Veřejné osvětlení v lokalitě U Kasáren

- celkové náklady ve výši 608.152.- Kč

- přijatá dotace od Plzeňského kraje ve výši 377.427.- Kč

  • Vybudování místa pro přecházení a chodník podél silnice II/230

- celkové náklady ve výši 1.380.774.- Kč

- přijatá dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 608.999,48 Kč

realizace 2018

  • Rekonstrukce lesní cesty Hraniční

- celkové náklady ve výši 4.674.520,63 Kč

- přijatá dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 3.725.910.- Kč

realizace 2020

  • Výměna střešní krytiny na obecním domě č.p. 37 v obci Lochousice

- celkové náklady ve výši 905.988,52 Kč

- přijatá dotace od Plzeňského kraje ve výši 400.000.- Kč

  • Rekonstrukce lesní cesty v k.ú. Lochousice

- celkové náklady ve výši 4.972.151,90 Kč

- přijatá dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 3.977.720.- Kč

realizace 2021

  • Zateplení a výměna oken na obecním domě č.p. 37 Lochousice

- celkové náklady ve výši 3.061.757,33 Kč

- přijatá dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši 922.365.- Kč

  • Oprava vnitřních prostor obecního domu č.p. 37 Lochousice

- celkové náklady ve výši 827.861.- Kč

- přijatá dotace od Plzeňského kraje ve výši 500.000.- Kč

realizace 2022

  • Výstavba pěší komunikace v obci Lochousice 

- celkové náklady ve výši 798.034,47 Kč

- přiznaná dotace z Ministerstava místního rozvoje rámci programu IROP MAS ve výši 724.228.- Kč

  • Rekonstrukce lesní cesty Spojovací

- celkové náklady ve výši 1.104.996,51 Kč

- přiznaná dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 999.914.- Kč