Navigace

Obsah

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LOCHOUSICE

Historie

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1897 .Tehdy byl sbor součástí Okresní hasičské jednotky Stod č. 98.Ta měla v té době 15 sborů a později v roce 1913  19 sborů.V Lochousicích byli v tomto období hasiči jediným spolkem ve vsi, měli kolem 25 aktivních členů a zajišťovali kromě hasičiny v obci i veškerý společenský život.V té době bydleli v Lochousicích téměř výhradně němečtí občané. Tito byli po II.světové válce z Lochousic odsunuti do Německa a do Lochousic se postupně nastěhovali čeští osídlenci, kteří brzy po válce znovu obnovili činnost dobrovolných hasičů v obci.

(Více na www.sdh-lochousice.cz)

SDH Lochousice

Současnost

I dnes patří SDH Lochousice mezi nejaktivnější spolky v obci a v současné době má téměř 50 členů. Sdružení je řádně zaregistrované - IČ: 497 47 232. Sbor je zařazen do hasičského okrsku Nýřansko a patří do kategorie JPO V.

Sbor aktivně spolupracuje s OÚ Lochousice, každoročně v měsíci srpnu pořádá Soutěž s historickou koněspřežnou ruční stříkačkou, v září soutěž v požárním sportu, zábavné akce pro děti a společenské akce v obci. Sbor se zúčastňuje hasičských soutěží. Toto sdružení se aktivně věnuje mládeži.

2016

 stříkačka

Starosta SDH:

Simona Králová,  tel. 777 444 785

Velitel JSDHO:

Luděk Král,  tel. 776 105 190
e-mail:  info@sdh-lochousice.cz

Strojník JSDHO:

Vlastimil Veigl st.

Vladimír Průcha ml.

Jednatel:

Vladimír Průcha nejml. 

Pokladník:

Anna Petříková

Foto, video a web admin:  

Marie Králová
 

E-mail:  info@sdh-lochousice.cz

Webové stránky: www.sdh-lochousice.cz